Ny kunde registrering

Firma
CVR nummer
Navn
Vej, Hus nr.
Brugernavn
Postnummer, By
Password
Mail
Telefonnummer
Mobil nr.
Fax nummer
Navn
Vej, Hus nr.
Land, Postnummer, By

Gamma Team A/S er en grossist virksomhed og handler derfor kun, med virksomheder med direkte tilknytning til Dæk og Auto branchen. Alle tilmeldingen med CVR nummer uden denne tilknytning, eller private henvendelser vil blive ignoreret.


Gamma Team A/S

Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S bestræber sig udelukkende på, at offentliggøre aktuelt og saglig rigtigt indhold. Vi påtager os dog på ingen måder ansvaret for aktualiteten, rigtigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de offentliggjorte informationer. Ansvarskrav mod Gamma Team A/S, som gennem brug af eller ikke brug af informationer, henholdsvis gennem brug af fejlagtige eller ufuldstændige informationer, er hovedsageligt udelukket, så længe der ikke kan bevises grov forsømmelighed. Alle tilbud er uforbindede og uforpligtende. Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S tilskriver sig dog stadig retten til at kunne ændre dele af siden, supplere, slette og tilføje informationer på ubestemt tid eller ændre tilbud, uden specielle bekendtgørelser.

Kontakt os

70 20 90 89
86 94 90 89
info@gammateam.dk