Terms & Conditions

I det vi udelukkende fokuserer på salget mellem to momsregistrerede virksomheder, er følgende betingelser gældene for denne hjemmeside, og øvrig samhandel.
Alle priser er netto priser.
Priserne skal tillægges moms, og den til enhver tid gældene miljøafgift.
Der tages ikke imod bestillinger på fabrikater, dimensioner, eller profiler, der ikke i det nuværende sortiment.

Betalingsbetingelserne
  • Kredit er relateret til den enkelte ordres størrelse.
  • Kunden skal tilmeldes Leverandørservice.
  • Kunder der tilmelder sig vores hjemmeside, vil blive lagt til ind på Rki kreditvagt.
Mellemsalg

Kan en vare ikke leveres på grund af mellemsalg, eller af anden årsag. Reguleres kreditten i forhold til det faktisk fakturerede antal.

Bestilling af 44 dæk, leveres på paller

Ved bestilling af 44 dæk, leveres disse på engangspaller. Kriteriet for udsendelse af en palle, er følgende.
At der 44 dæk på pallen, og at denne ikke overstiger en totalhøjde på 2,00 m. Kan en vare ikke leveres på grund af mellemsalg, eller af anden årsag, forpligter det kunden til, at efterbestille dæk til enten stk. tal eller max højde er nået. I et sådant tilfælde vil kunden naturligvis blive informeret om dette telefonisk.

Fragtfri levering

Vi leverer fragt frit i Danmark ved køb af lige antal dæk.
Dette gælder dog ikke øer uden broforbindelse. Her pålægges der pr. pakke 175 kr.
Ved Bestilling af ulige antal, betales der 20 kr. for det enkelte dæk.

Reklamationsbehandling

I tilfælde af en reklamation, bedes kunden tage fat i Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S snarest muligt. Man vil her efter få tilfaxet eller downloade en reklamationsformular, der bedes udfyldt og sendt tilbage.
Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S tager ikke dæk retur, der ikke er direkte behæftet med fejl. Dvs. Skulle 1 af 4 dæk være en berettiget reklamation, vil dette dæk, og kun dette dæk blive krediteret og / eller ombyttet.
Sendes dæk til fejlkontrol, og der ikke kan fastslås fabrikation eller materialefejl, vil dette blive debiteret kundens konto med 100,00 kr. pr. dæk excl. moms.
Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S kan ikke fastlægge generelle standarder for et dæks levetid eller slitage, da brugen, almen vedligeholdelse, og dækkets egnethed kan variere fra køretøj og fabrikat. Gammateam garanterer ikke at det Bestilte produkt, passer til køretøjet hvor det skal monteres. Vær specielt opmærksom på at der kan findes produkter der går ud over skærmkanten, pga. andre tyske regler.

Ejendomsforhold

De solgte dæk forbliver Gamma Team Dæk & fælge Grossist A/S' ejendom indtil den fulde købspris er blevet betalt.

Returner bestillinger

Kunden har muligheden for at returnere varer der er blevet bestilt, enten ved en fejl, eller fordi slutbruger har afbestilt dækkene. Det sker under følgende betingelser:
Kunden debiteres 15% af totalsummen af de returnerede varer + fragt.
Dækkene vil herefter blive afhentet snarest.

Produktansvar

Erstatning for generelle skader, dette være sig både person og materielle, sker i forhold til lovgivningen omkring produktansvar. Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S bærer kun ansvar, hvis det kan påvises, at skaden på fast ejendom eller løsøre, skyldes fejl og/eller forsømmelser begået af Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S. Ligeledes kan ansvaret for tabt arbejdsfortjeneste, indirekte tab, eller drifttab, ikke tilføres Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S. I det omfang Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S skadesløs i henhold til ovenstående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S, samt også dennes kunde forpligter sig gensidigt til, at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod er af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produkter eller ydelsen.


Gamma Team A/S

Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S bestræber sig udelukkende på, at offentliggøre aktuelt og saglig rigtigt indhold. Vi påtager os dog på ingen måder ansvaret for aktualiteten, rigtigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de offentliggjorte informationer. Ansvarskrav mod Gamma Team A/S, som gennem brug af eller ikke brug af informationer, henholdsvis gennem brug af fejlagtige eller ufuldstændige informationer, er hovedsageligt udelukket, så længe der ikke kan bevises grov forsømmelighed. Alle tilbud er uforbindede og uforpligtende. Gamma Team Dæk & Fælge Grossist A/S tilskriver sig dog stadig retten til at kunne ændre dele af siden, supplere, slette og tilføje informationer på ubestemt tid eller ændre tilbud, uden specielle bekendtgørelser.

Kontakt os

70 20 90 89
86 94 90 89
info@gammateam.dk